Clubavonden

Fotogroep Spectrum houdt gedurende het seizoen regelmatig clubavonden. Die clubavonden zijn het hart ven de activiteiten. We komen elke veertien dagen bij elkaar, vrijwel altijd op de donderdagavond. Voor de exacte datums: zie het programma.

Thema-avonden
Een thema-avond houdt in dat er foto’s worden besproken. De leden nemen (meestal) twee foto’s mee die gemaakt zijn voor een van de thema’s voor die avond. De thema’s zijn ruim van tevoren bekend zodat de fotograaf alle tijd heeft om iets passends te maken. Voor iedere thema-avond zijn twee thema’s bekend. Je kunt dan twee foto’s van één van de thema’s meenemen of één van ieder. De manier van bespreken kan per avond verschillend zijn.

Presentatie eigen werk
Wanneer dit op de agenda staat kan ieder lid eigen werk meenemen, zowel afgedrukt als digitaal. De fotograaf vertelt zelf wat over de foto’s, waarom hij/zij die foto’s heeft genomen, wat er aan wel of niet goed gelukt is, wat eventueel een vervolg zal krijgen, enz. Discussie over het gepresenteerde is mogelijk.
De hoeveelheid tijd die de fotograaf mag gebruiken is afhankelijk van het totaal aantal deelnemers op die avond.

De 10 minuten van …
Elk clublid (één per keer) krijgt de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. Dit heeft tot doel om elkaar wat beter te leren kennen. Wat weten we nou zo gemiddeld over onze medeclubleden? Eigenlijk te weinig. En die 10 minuten zijn uiteraard niet noodzakelijkerwijs 10 minuten. Het gaat erom dat je iets over jezelf kwijt kunt.