Fotobondswedstrijd

doel De Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd met afgedrukte foto’s, waarbij de foto’s ook individueel worden geklasseerd
doelgroepen Elke aangesloten club, met minimaal 5 leden, kan deelnemen
club of individueel Club
max. foto’s 10 foto’s
min. foto’s 10 foto’s
Thema Vrij, er is geen thema
uitsluiting deelname Zendingen in een andere verpakking dan voorgeschreven en pakketten die onvoldoende zijn gefrankeerd of die na de sluitingsdatum worden ontvangen, kunnen worden geweigerd.
Dit geldt ook voor inzendingen die niet voldoen aan de eisen die in dit reglement zijn gesteld aan de foto’s en bestanden.
Kwaliteitseisen Met betrekking tot de digitale versie van de foto’s:
* Kleurruimte sRGB
* JPEG, maximale kwaliteits
* Formaat: langste zijde 1500 pixels
aanvullende eisen * De collectie kan worden samengesteld uit zwart/wit-en/of kleurenfoto’s. Andere expressievormen zijn niet toegestaan.
* Een lid, van wie de foto’s deelnemen, moet via de betreffende club lid zijn van de Fotobond.
* Per club mogen per lid maximaal 2 foto’s worden ingezonden.
* Eerder ingezonden foto’s voor Foto Online, Foto Individueel, Foto Nationaal of Foto Documentair mogen deel uitmaken van deze clubinzending.
* met dezelfde foto mag een deelnemer maar één keer meedoen aan de Bondsfotowedstrijd.
* Op het beeld of aan de voorzijde van de foto of foto-ondergrond, mag de naam van de auteur of de club niet zichtbaar zijn.
* Het formaat van de foto’s is vrij, met dien verstande, dat de inzending een buitenmaat van 40 x 50 cm moet hebben. De foto dient te zijn aangebracht op stevig materiaal dat maximaal 5 mm dik mag zijn. (Het gebruik van een passe-partout is geen voorwaarde)
* Van elke afdruk moet een digitale versie worden ingezonden in JPG- formaat, die qua uitsnede en inhoud volledig overeen komt met de afgedrukte foto.
* de naam van dit digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: het clubnummer (de 1e 4 cijfers van het lidnummer)+fotonummer (2 cijfers). In totaal 6 cijfers zonder streepjes of andere leestekens: b.v. clubnummer 1601, fotonummer 03 wordt dan 160103.jpg).
* herbevestiging: clubs die hun inzending in de middag besproken willen hebben moeten dit bij aankomst herbevestigen. Bij binnenkomst is daar een gelegenheid voor. Dus alleen aangeven op het inschrijfformulier dat de inzending ’s-middags besproken moet worden is NIET voldoende.
prijzen en ranking De 3 clubs met het hoogste aantal jurypunten ontvangen een certificaat.
Voor de hoogst geëindigde club en voor de hoogst geëindigde deelnemer worden door de Fotobond prijzen beschikbaar gesteld.
Publicatierecht/auteursrecht * De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.
* De Fotobond zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd.
* Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
* Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.
* Gepubliceerde collecties of delen ervan blijven ongewijzigd op de website zolang als wenselijk wordt geacht.
* De uitslag is te downloaden van de fotobondsite zodra de uitslag op esite bekend is gemaakt. Zie hiervoor de toelichting op dit reglement op de site.
* De organisatie en de afdelingen van de Fotobond zorgen er voor, dat de ingezonden werken, na de openbare bespreking, worden overgedragen aan de clubs, op een wijze zoals in de toelichting is aangegeven. De naam van de club die verantwoordelijk is voor het meenemen van de dozen moet bij de organisatie bekend zijn (zie retournering)