Afdeling 09 Kennemerland

Afdeling NulNegen Kennemerland (afd. 09) is een van de rayons van de Fotobond. Samen met 08 Noord-Holland-Noord en 10 Amsterdam vormen zij het noord-hollandse deel van de Bond. Er zijn 14 fotoclubs en -groepen onderdeel van de afdeling; Fotogroep Spectrum staat bekend onder nr. 0909.

De afdeling heeft een eigen activiteitenkalender, en heeft ook een afdelingscompetitie. Alle leden van fotoclubs, participerend in de afdeling, kunnen meedoen aan deze activiteiten en competities.