Februari 2018

8 februari
maart 2018
  • De 10 minuten van Jos Noordeloos
  • Presentatie eigen werk. Iedereen presenteert zijn of haar meegebracht eigen werk. Dat kan in afgedrukte vorm en/of digitaal. Het aantal aanwezigen bepaalt de hoeveelheid beschikbare tijd per persoon.
  • Fotobond: Bespreken van de selectie voor de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd. Vrij onderwerp; maximaal drie foto’s per lid. Nog niet ingestuurd? Neem ze dan mee op een stickie.
22 februari
  • De 10 minuten van Marion Hoeben
  • Bespreken foto’s modellen en tabletop, digitaal. ongeveer 10 foto’s p/p opsturen (WeTransfer) of meenemen op USB-stick. Begeleiding: Dirk.
  • Rayon Kennemerland: retour en terugkoppeling Series.