April

4 april
mei
  • de 10 minuten van …
  • Retour en terugkoppeling Rayoncompetitie m.b.t. “Sport” en “Ruimte”
  • Afsluiting voor dit seizoen van het werken met projecten. 
18 april
  • Algemene Ledenvergadering