April

4 april
mei
  • de 10 minuten van …
  • Retour en terugkoppeling Rayoncompetitie m.b.t. “Sport” en “Ruimte”
  • Terugkoppeling resultaten van de Bondfotowedstrijd 2019
  • Voortgang werken met projecten. Zijn er nog vragen? Verbeterpunten? 
18 april
  • Algemene Ledenvergadering