Fotogroep Spectrum en het virus

Het zijn moeilijke tijden, het zijn bijzondere tijden. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor de leden van Spectrum. We zitten meestal thuis, clubavonden zijn afgelast, projecten kunnen niet worden uitgevoerd. We kunnen als gewone mensen alleen maar afwachten en meewerken aan de genomen maatregelen.

Onze activiteiten beperken zich momenteel tot het op afstand contact houden met elkaar. Maar in de toekomst gaat een en ander ongetwijfeld weer gestart worden. We gaan er min of meer van uit dat we het nieuwe seizoen, in september, weer aan de slag kunnen. Ons programma voor het nieuwe seizoen moet nog worden gemaakt maar we hebben wel al een globaal programma van Rayon Kennemerland dat we min of meer volgen. Kijk alvast onder Bondsinfo voor meer informatie.