Fotogroep SPECTRUM telt ongeveer 25 leden. Eens per 14 dagen komen wij op donderdagavond om 20.00 uur bijeen in in Cultureel Activiteiten Centrum De Bovenkruier, Drielse Wetering 49, 1509 KP  Zaandam.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De contributie bedraagt 100 euro per jaar. 

Bankrek: NL32 RABO 0124931405 t.n.v. Spectrum, Zaandam. Onze vereniging is aangesloten bij de Landelijke Fotobond en onze leden zijn daar automatisch lid van.

Het doel van onze vereniging is om in clubverband en op een gezellige manier de kwaliteit van de door ons gemaakte foto's te verbeteren. Voor ieder seizoen, dat loopt van september t/m juni, stellen wij een gevarieerd programma samen.

Een greep daaruit:

Onderlinge competitie
Presentatie eigen werk
Werkavonden; digitaal, portret, stilleven
Sprekers
Uitwisseling met andere fotoclubs

 

Wil je meer weten over onze vereniging, neem dan contact op met één van de onderstaande bestuursleden.

Dirk Kruit

06-53441241

voorzitter@fotogroepspectrum.nl

Agaath Zwart

06-44448468

penningmeester@fotogroepspectrum.nl

Marianne Engel

06-13230824

secretaris@fotogroepspectrum.nl

Albert Timmerman

06-55845143

bestuurder@fotogroepspectrum.nl